O nás


Sdružení organizací pro certifikaci osob založily certifikační orgány, poskytující služby v oblasti prokazování odborné způsobilosti osob. Členové Sdružení dbají na to, aby vydání CERTIFIKÁTU bylo důkazem očekávané, standardem nebo předpisem stanovené úrovně odborných znalostí, dovedností i praxe certifikovaných osob.
Certifikát vydaný členem Sdružení je důkazem kompetence, znalosti, schopnosti zastávat určitou činnost nebo funkci.