Česká společnost pro jakost

CertifikacePracovniku.czČlánkyArchiv › Česká společnost pro jakost

Česká společnost pro jakost je občanské sdružení, které sdružuje široké spektrum osob a organizací, působící v  různých oblastech systémů managementu a nástrojů managementu kvality. Členskou základnu tvoří více než 1350 individuálních členů a 160 členů kolektivních.

Jsme nezávislou, nepolitickou a neziskovou organizací.
Svým členům a zákazníkům poskytujeme široké spektrum služeb a produktů v oblasti systémů managementu (vzdělávání, publikace, konference, semináře) a nástrojů managementu kvality (Model excelence EFQM, model CAF).
Jsme svým postavením, zkušenostmi, tradicí a dlouholetou spoluprací se zahraničními a národními organizacemi jedineční. Již od roku 1990 přinášíme do České republiky inovativní řešení v oblasti systémů managementu.
Certifikační orgán CSQ-CERT provádí:
 • Certifikaci systémů managementu (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001, ISO 22000, HACCP, ISO 20000-1)
 • Certifikace produktů (CFCS 2002:2011, BRC, IFS, GLOBALGAP, 15038)
 • Certifikace osob (QM, QA, M-EMS, A-EMS, M-BOZP a další)
CSQ-CERT provádí certifikaci osob v následujících oborech:
Kvalita - Manažer a Auditor QMS, Manažer společenské odpovědnosti (CSR), Manažer CAF, Manažer údržby, Manažer metrologie, Technik kvality, Manažer kvality laboratoře
EMS - Manažer a Auditor EMS
BOZP - Manažer a Auditor BOZP
IT oblast - Manažer a Auditor ISMS (bezpečnosti informací), ISO/IEC 19770 SAM Manažer, ISO/IEC 19770 SAM Auditor, CTFL (Foundation Level), CTAL (Advanced Level) – zkoušky testerů softwaru
Bezpečnost potravin - Manažer a Auditor BP (bezpečnosti potravin)
Vzorkování - Manažer vzorkování podzemních a odpadních vod, Manažer vzorkování odpadů, Vzorkař a hodnotitel nebezpečných vlastností odpadů
Ostatní - Certifikovaný realitní makléř, Servisní/Revizní technik v oblasti tělocvičného zařízení a dětských hřišť (STTZ/RTTZ)
VDA QMC - Auditor ISO/TS 16949 1. a 2. nebo 3. stranou, Auditor VDA 6.3
CSQ-CERT provádí certifikace systémů managementu a produktů v následujících oblastech:
 • systémy managementu kvality podle ISO 9001
 • systémy environmentálního managementu podle ISO 14001
 • systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle OHSAS 18001
 • systémy managementu bezpečnosti potravin (HACCP, BRC, IFS, ISO 22000)
 • systémy managementu bezpečnosti informací podle ISO 27001
 • systémy managementu IT služeb podle ISO/IEC 20000-1
 • spotřebitelský řetězec dříví podle CFCS 2002:2011
 • překladatelské služby dle ČSN EN 15038:2006
Přínos certifikace v nabízených oborech:
Akreditovaný personální certifikát:
 • je potvrzení kvalifikace pracovníka pro výkon náročných funkcí v organizaci
 • dokládá, že jeho držitel danou problematiku zná nejen teoreticky, ale že ji umí aplikovat i v praxi
 • dává svému držiteli vyšší šanci na získání odpovědného místa na trhu práce a upevňuje jeho existenční jistoty do budoucnosti. 
 • Osvědčení vydané pod akreditací MPSV:zkoušky z  odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle § 9 a § 10 zákona č. 309/2006 Sb.
Úzce spolupracujeme se zahraničními organizacemi:
·         Jsme jediným národním agentem Evropské organizace pro kvalitu (EOQ) www.eoq.org
·         Evropská nadace pro management kvality (EFQM)
·         Americká společnost pro kvalitu (ASQ)
·         Výsadní institut kvality (CQI)
·       ´Svaz automobilového průmyslu, Centrum managementu kvality (VDA QMC) - Jsme jediným licenčním partnerem VDA-QMC pro Českou republiku.
·         Národní technická skupina GLOBALG.A. P (NTWG)

Pozvání na specifické akce
Konference SYMA – každoroční setkání absolventů kurzů a držitelů certifikátů. Tradičně se koná každý rok koncem března.
Evropský týden kvality akce spojená s vyhlašováním Cen kvality ČR. Tradičně se uskuteční v listopadu na Pražském hradě.
Kontakty:
Ing. Romana Hofmanová, vedoucí certifikačního orgánu
tel: 221 082 253
e-mail: hofmanova@csq.cz
Ing.. Monika Ryšánková, manažer jakosti COp a vedoucí střediska certifikace osob
tel.: 221 082 255
E-mail: rysankova@csq.cz
CSQ

29. 03. 2023

Certifikacepracovniku.cz

Sdružení organizací pro certifikaci osob založily certifikační orgány, poskytující služby v oblasti prokazování odborné způsobilosti osob. Členové Sdružení dbají na to, aby vydání CERTIFIKÁTU bylo důkazem očekávané, standardem nebo předpisem stanovené úrovně odborných znalostí, dovedností i praxe certifikovaných osob.Certifikát vydaný členem Sdružení je důkazem kompetence, znalosti, schopnosti zastávat určitou činnost nebo funkci.