PREZENČNÍ LISTINA ČLENŮ SCP

CertifikacePracovniku.czČlánkyArchiv › PREZENČNÍ LISTINA ČLENŮ SCP

PREZENČNÍ LISTINA ČLENŮ SCP

VALNÁ HROMADA SDRUŽENÍ ORGANIZÁCÍ PRO CERTIFIKACI OSOB (SCP)
PRAHA, 19.5.2023 – členové

Číslo CO

Název společnosti

Zástupce CO

3008 Česká metrologická společnost Praha
https://www.spolky-csvts.cz/cms/
Ing. František Hnízdil
Hnizdil.frant@seznam.cz
221 082 254
3014 Česká společnost pro jakost, z.s. Praha
https://csq.cz/
Ing. Romana Hofmanová
Ing. Monika Ryšánková
certifikace@csq.cz
221 082 253
3017 ACM DTO CZ, s.r.o.
https://www.dtocz.cz/certifikace.html
Ing. Alan Vápeníček, CSc.
a.vapenicek@dtocz.cz
595 620 165
Ing. Gabriela Kašoková
3028 CERT- ACO, s.r.o. Kladno
https://cert-aco.cz/
Ing. Pavel Charvát
Ing. Jitka Ondeková
ondekova@cert-aco.cz
602 721 603
3073 Česká společnost pro m manipulaci s materiálem – logistiku (ČSMM-L)
https://csmml.cz/

Ing. Miroslav Zelený
zeleny@csmml.cz
Jan Zamazal
zamazal@csmml.cz
725 196 961
3109 Česká společnost pro svařování produktů, z.s.
https://cssp.cz/
Jan Salavec
salavec@cssp.cz
602 719 162
3201

TESYDO, s.r.o. Brno
https://www.tesydo.cz/

Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D.
kudelka@tesydo.cz
603 474 225
3213

TDS Brno – Sekce materiálů a svařování, z.s. Brno
https://www.tdsbrno.cz/

Ing. Petr Sláma
slama@tdssms.cz
545 423 047

27. 02. 2024

Certifikacepracovniku.cz

Sdružení organizací pro certifikaci osob založily certifikační orgány, poskytující služby v oblasti prokazování odborné způsobilosti osob. Členové Sdružení dbají na to, aby vydání CERTIFIKÁTU bylo důkazem očekávané, standardem nebo předpisem stanovené úrovně odborných znalostí, dovedností i praxe certifikovaných osob.Certifikát vydaný členem Sdružení je důkazem kompetence, znalosti, schopnosti zastávat určitou činnost nebo funkci.